Ako to povedať

      Raz ráno, ako zvyčajne, si Kalif Harun al Raśid zavolal jasnovidca a porozprával mu svoj sen.
      „Snívalo sa mi, že mi vypadali všetky zuby jeden za druhým, a teraz prázdne ústa. Čo si o tom myslíš?“
„Pane, to nie je dobré znamenie. Sen znamená, že všetci tvoji príbuzní umrú pred tebou a ty tu ostaneš sám,“
povedalo jasnovidec.
      Kalif sa zachmúril a tak sa nahneval, že jasnovidcovi povedal, aby sa mu viac na oči neukazoval. Potom vyrozprával sen inému mágovi. Ten mu povedal: „Môj pane, to je dobré znamenie. Sen hovorí, že budeš dlho žiť a že prežiješ svojich príbuzných a užiješ si viac ako ostatní.“
      „Aký krásny sen!“
Dal mágovi sto denárov, že mu sen tak pekne vyložil. Potom zavolal vezíra, aby vyhľadal prvého jasnovidca. Chcel sa mu ospravedlniť, že ho vyhnal z paláca.
Jasnovidec mu vlastne povedal to isté, len nezvolil správny spôsob ako to povedať.

Aj najnepríjemnejšia pravda sa dá povedať jemne. Láskavosť je inteligenciou srdca.-- BRUNO FERRERO --