Slon a slepci"Štyria slepci prišli ku slonovi. Jeden sa dotkol jeho boku a povedal: Slon je ako stena. Druhý sa dotkol chobota a tvrdil, že slon je ako had. Tretí sa dotkol nohy a tvrdil, že slon je ako stĺp. A posledný sa dotkol chvosta a prehlásil: Slon je ako štetka. A tak sa slepci začali hádať, až sa nakoniec pobili, pretože každý z nich bol presvedčený o svojej pravde. Každý však poznal len časť, ale žiadny z nich neporozumel celku."Je ešte jeden príbeh o pravde:
Štyria slepci stretnú slona, kterého vedie poháňač. Prvý slepec začal hmatať aby zistil viac o tom čo majú pred sebou a po chvíli usúdil: "Je tu nejaký zvláštne tvarovaný stĺp s drsným povrchom". Nahmatal nohu slona. Lenže hmatali aj ostatní a druhý naisto tvrdil: "Je to hrubý bič so strapcom na konci". To bol chvost. Tretí slepec tvrdil: "Je to zahnutá drsná rúra.". Držal v rukách chobot slona. A štvrtý si taktiež trval na svojej pravde: "Je to obrovský, ťažký balón". Položil dlane na slonove brucho. Poháňač slona se im právom vysmial: "Akí ste úbohí, keď si myslíte, že to čo vnímáte je celý slon! Dokonca sa ani navzájom nepočúvate - to by vás už totiž iste napadlo, že slon je to všetko - dohromady - čo o ňom každý z vás povedal. Ba dokonca ešte niečím omnoho viac... To nie vaše slepé oči, avšak duševná zaslepenosť vás pomýlila. Slon je tak veľký, že ho nikdo z vás ani nemôže celého naraz nahmatať. A vy ste robili závery po tak malej chvíľke!"