Vznik stránky:   8. Júna 2004

VO SVETLE LÁSKY

Milý priateľ/priateľka,

Vitaj


na svetelnej stránke
láskyplných bytostí nášho Vesmíru!

Buď pozdravený každý,
kto si sa sem dostal/a!Nech RADOSŤ - ŠŤASTIE, MIER a LÁSKA vstúpia do Tvojho srdca
a nech sa Tvoja myseľ povznesie
"k výšinám", k tým čo
najláskyplnejším a čo najkrajším svojim darom -
myšlienkam.Táto stránka bola vytvorená v spolupráci,
stálej duchovnej blízkosti a za láskavej pomoci,
inšpirácií a povzbudzovaní nádhernej bytosti
- Adonisa,
Kozmického Majstra,
člena Planetárnej rady našej Slnečnej sústavy,
za čo mu zo srdca ďakujem.

Ďakujem za jeho láskavé učenie plné

Múdrosti, Svetla, ale najmä
pravej čistej Lásky.

A samozrejme, ďakujem aj ďalším priateľom, ktorí horlivo pomáhali sprístupniť cenné informácie pre tých, ktorí sú na ne už pripravení.


Tebe, milý priateľ/priateľka
úprimne želám len tie
najkrajšie a najčistejšie myšlienky,
pretože myšlienky sú stavebným kameňom
Života každého z nás.
To, čo do svojej mysle (vedome, či nevedome) vkladáš a udržiavaš, to sa v Tvojom Živote
deje a bude diať, pretože PODOBNÉ PRIŤAHUJE PODOBNÉ
a tak:
"ČO ZASEJEŠ, TO ZOŽNEŠ" !Ak budeš rozosievať
Lásku, Radosť, Mier, Harmóniu, Cit, Porozumenie ..., rovnaké kvality budú k Tebe prichádzať a sprevádzať Ťa budú celým Tvojim Životom.


A tak Ti želám čo najkvalitnejšiu sejbu !Myšlienka je
veľmi silná energia
Pamätaj, priateľ/priateľka,
že jedným z najdôležitejších krokov k Tvojmu šťastiu je
ODPUSTENIE.
Nemusíš nosiť všetky tie nahromadené viny, ublíženia, previnenia, neprávosti, ...
a ďalšie balasty na svojom chrbáte celým týmto životom, či dokonca životmi ďalšími.
Ak naozaj túžiš po ŠŤASTÍ, zbav sa ich

ODPUSTENÍM.


          S Láskou


Préma a PriateliaPoznámka: Milý priateľ/priateľka, zo srdca sa snažíme o čo najlepšie zobrazenie a vyladenie celého obsahu tejto stránky. Avšak pokiaľ nedôjde k zjednoteniu a zosúladeniu služieb na poli informačných technológií, niekedy ani pri najlepšej snahe nie je možné kvalitné zobrazenie stránky u Vás všetkých.
Aj toto je jeden z nespočetných dôkazov aké je dôležité a vlastne už nutné zjednotenie - zosúladenie - spolupráca vo všetkých oblastiach Života na Zemi !


Obrázok na pozadí: "Guardian" (Ochranca)
Autor: Richard Fields

Posledná aktualizácia:   2010